قبل
بعدی

دوره های آموزشی

دوره سلامت روان

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان

کتاب های آموزشی

کتاب از قلب شکسته تا من متعالی

77.000 تومان

رها امینی

وقتی میتوانیم بخوانیم و بنویسیم که الفبا را بلد باشیم.
الفبای خواندن روان دیگران این است که روانشناس بتواند خودش را بخواند.
یک روانشناس موفق کسی است که خودشناسی و خودسازی کرده باشد.
و عقده ها و گره های روانی خودش را در طبابت روان مراجع دخیل نکند.
دکترای تخصصی روانشناسی دارم. ش.ن ۴۶۱۵۲

از سال ۱۳۹۵ مشاوره فردی و گروهی را شروع کردم.
از مداخله های مختلف روانشناسی بصورت تلفیقی طبق نیاز مراجع استفاده میکنم مانند اکت، شفت درمانی،معنادرمانی،cbt و…
ولی بیشتر از طرحواره درمانی استفاده میکنم. چون یکی از درمانهای عمیق و موثر است.
مشاوره ها بیشتر در زمینه
افسردگی و اضطراب
بهبود فردی
کنترل هیجاناتی چون خشم و عصبانیت و تکانشگری
مشاوره خانواده و زوجین
میباشد.

جهت رزرو هر 45 دقیقه مشاوره 470 هزار تومان دکمه پایین کلیک کنید.

دکتر رها امینی