مطالب توسط raha

خودشیفتگی چیست؟

خودشیفتگی چیست؟ خودشیفتگی یکی از اختلالات روانی میباشد که علاوه به دردسر انداختن فرد مبتدا کسانی که با فرد خودشیفته در ارتباطند نیز بشدت در معرض آسیب ناشی از رفتار این بیماران هستند. البته ناگفته نماند که افراد خودشیفته برای درمانگران خود نیز دردسر سازند و طوری رفتار میکنند که درمانگر به سختی میتواند با […]

   Send article as PDF   

تغییر به روش تئوری  انتخاب

تغییر به روش تئوری  انتخاب اینکه در گذشته زندگی ما چگونه بوده و چه مسیری را تا اکنون طی کرده ایم نمی تواند مبنا والگویی برای آینده ما باشد . اگر چه گذشته ما تاثیر زیادی بر روزگار فعلی ما داشته است و نمیتوان آنرا انکار کرد ولی از اکنون میتوانیم دست به انتخابهای بهتری […]

   Send article as PDF   

ترک عادتهای قدیمی

ترک عادتهای قدیمی در این مقاله میخواهیم بررسی کنیم که آیا میتوانیم عادات قدیمی را ترک کنیم و عادتهای جدیدی جایگزین کنیم یا مغز چنین اجازه ای به ما نمیدهد در ابتدا اجازه دهید توضیح دهیم چگونه یک رفتار یا عمل  برای ما به صورت عادت در می آید و در این فرآیند چه اتفاقی […]

   Send article as PDF