نوشته‌ها

خودشیفتگی چیست؟

خودشیفتگی چیست؟

خودشیفتگی یکی از اختلالات روانی میباشد که علاوه به دردسر انداختن فرد مبتدا کسانی که با فرد خودشیفته در ارتباطند نیز بشدت در معرض آسیب ناشی از رفتار این بیماران هستند.

البته ناگفته نماند که افراد خودشیفته برای درمانگران خود نیز دردسر سازند و طوری رفتار میکنند که درمانگر به سختی میتواند با بیمار خودشیفته ارتباط لازم برای معالجه را داشته باشد .

ادامه مطلب