نوشته‌ها

عزت نفس چیست؟

عزت نفس چیست؟

معمولا عزت نفس با اعتماد بنفس اشتباه گرفته میشود و بدون در نظر گرفتن تفاوت آنها حتی این دو اصطلاح بجای یکدیگر بکار برده میشوند.

اگر بخواهیم عزت نفس را با اعتماد بنفس مقایسه کنیم مثل مقایسه دریا با استخر است که در هر دو آب وجود دارد و در هر دو میتوان شنا کرد ولی این کجا و آن کجا. ادامه مطلب